About

thewildgypsytour เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล หรือเทคนิคต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่ได้แยกว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี(18+) เช่น การพนัน เพราะการใช้ชีวิต ยังไงมันต้องเจอรสชาติทุกประเภท